Adresa:
Pavla Lazárková Trizuljaková
Ochodnica 43, 023 35
Slovensko
e-mail: informacie@paollart.com
tel.: 0904 880 323